Foteliki samochodowe dla dzieci – testy, rankingi, modele 2012
Wszystko o fotelikach samochodowych dla dzieci – testy bezpieczeństwa, rankingi fotelików, modele najlepszych producentów fotelików samochodowych. Wybierz najbezpieczniejszy fotelik dla swojego dziecka!

Fotelik samochodowy- obowiązujące przepisy

Przepisy dotyczące przewozu dzieci w foteliku samochodowym:

Ogólnoświatowe przepisy drogowe regulujące przewóz dzieci w samochodach osobowych nakładają obowiązek przewożenia dziecka w foteliku samochodowym.

Foteliki samochodowe Recaro

Obowiązek ten jest w różnych krajach różnie egzekwowany. W większości państw europejskich obowiązuje zakaz przewozu dzieci poniżej 12 roku życia bez zastosowania fotelika lub innego rodzaju zabezpieczenia. Dodatkowo występują przepisy określające minimalny wzrost dziecka oraz sposób montażu fotelika samochodowego.

Polskie przepisy w myśl UPoRD w art. 39 w punkcie 3. jasno określają zasady przewozu dzieci. Artykuł stanowi, że„W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym”.

Ten sam artykuł w punkcie 4 mówi o zakazie „przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera” oraz zakazuje „przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego”.

Polskie przepisy prawne  jasno i czytelnie określają zasady przewozu dzieci w foteliku samochodowym.

 

Czytaj o wyborze najlepszego fotelika samochodowego